Nhazi PCB, PCB oyiri, PCB tụgharịa

PCB mmepụta oyiri, PCB mmepụta, SMT nhazi,

Mgbakọ bọọdụ okirikiri ebipụtara na mmepụta oke

MCU Reverse, MCU Attack, IC Crack, IC deciphering

page_banner

INTEL CHIP CRACK

Usoro mgbape nke Intel:

2708 2708 modul 2758 I2708 2708 modul M2708 2708 modul
8708 2708 modul I8708 2708 modul
2716 I2716 ID2716 8755A I8755A M2716
2732 2732A M2732 2764 2764A P2764A
27C64 27C64 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF B57519 87C64 AD87C64 P87C64
27128 27128A 27128B P27128A P27128B 27C128

27C128 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27256 P27256 27C256 27C256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
D27C256 D27C256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
87C257 87C257 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF 27512 P27512
27C512 27C512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27010 27C010 27C010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27C010A 27C010A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27C100 27C020 27C020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27C040 27C040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF 27C080
27011 27C011 27513 27C513 P27513 27210 27C210
27C210 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
27C220 27C220 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
27C240 27C400 2817A
P28F256A N28F256A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
P28F512 N28F512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
P28F001BX-B N28F001BX-B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
N28F001BN-B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F001BX-B [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash
P28F001BX-T N28F001BX-T [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
N28F001BN-T [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F001BX-T [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash
P28F010 N28F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
F28F010 [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
E28F002BL-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F002BL-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F002BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F002BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F002BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F002BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
P28F002BC-T
E28F002BC-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F002BC-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F002BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F002BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F002BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F002BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
P28F020
N28F020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
F28F020 [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm
E28F004BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004B5B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004B5T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004B3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004B3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BET [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BEB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BLT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004BLB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F004S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F004S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F004S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F004SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F004SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F004SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F004SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F004S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F004S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F004S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TB28F004S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
82802AB [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
82802AB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
82802AC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
82802AC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F008B3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F008B3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
28F008BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
28F008BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F008BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F008BEB/BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F008BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F008BET/BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F008SA [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F008SA [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F008SA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F008SA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F008C3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F008C3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F008S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F008S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F008S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TB28F008S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F008S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F008S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F008S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F008S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F008SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F008SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F008SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F008SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F016B3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F016B3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F016S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F016S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F016S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F016S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F016SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F016SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F016SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F016SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
DA28F016SA [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F016SA [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
E28F016SA [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
DA28F016SV [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F016SV [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
E28F016SV [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
TE28F016C3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TE28F016C3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
E28F016S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
PA28F016S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F016S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm
TB28F016S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
JS29F02G08AANB3 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS29F04G08AANB1 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS29F04G08BANB3 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS29F08G08CANB1 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS29F08G08FANB3 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS29F16G08FANB1 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F200BL-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F200BL-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F200BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F200BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F200BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F200BR-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F200BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F200BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F200BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F200BR-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F200B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F200B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F200B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F200B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F200B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
AB28F200B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F200B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F200B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F200B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F200B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F200BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F200BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F200CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F200CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F200BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F200BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F200CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F200CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F400BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F400BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F400BR-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F400BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F400BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
AB28F400BR-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F400B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F400B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
AB28F400B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F400B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F400B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F400B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F400B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
AB28F400B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F400B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F400B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F400B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F400B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F400BLB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F400BLT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F400BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F400BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F400CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F400CxB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F400BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F400BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F400CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F400CxT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
28F800BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
28F800BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F800B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
AB28F800B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F800B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F800B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F800B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
AB28F800B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F800B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F800B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
E28F800B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
PA28F800BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
PA28F800BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F800BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TB28F800BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600mil
TE28F800C2B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800C2T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS28F800C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS28F800C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F800C3BA [VFBGA48] BGA-0289/0290 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-24 ZIF-CS
GE28F800C3TA [VFBGA48] BGA-0289/0290 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-24 ZIF-CS
RC28F800C3B [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F800C3B [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F800C3T [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F800C3T [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
E28F800CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
E28F800CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800CxB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F800CxT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
DT28F800F3B [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DE28F800F3B [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DT28F800F3T [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DE28F800F3T [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
TE28F800F3B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-2
TE28F800F3T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-2
RC28F160F3T [Mfe BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F160F3B [Mfe BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F800F3T [Mfe BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F800F3B [Mfe BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RA28F800F3T [Mfe BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RA28F800F3B [Mfe BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
GT28F160F3T [uBGA56] BGA-0672/0673 = BGA-Bottom-67 + BGA-Top-124 ZIF-CS
GT28F160F3B [uBGA56] BGA-0672/0673 = BGA-Bottom-67 + BGA-Top-124 ZIF-CS
TE28F160B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F160B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F160B3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GE28F160B3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
TE28F160C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F160C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS28F160C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS28F160C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F160C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GE28F160C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F160C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F160C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F160C3B [uBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F160C3T [uBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
RC28F160C3B [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F160C3B [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F160C3T [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F160C3T [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
TE28F160C2B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F160C2T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
DT28F160F3B [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DT28F160F3T [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
TE28F160F3B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-2
TE28F160F3T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-2
DT28F160S3 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
TE28F160S3 [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
DT28F160S5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
TE28F160S5 [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
RD28F1602C3B [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1602C3T [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1602C3BD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1602C3TD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
PF28F1602C3TD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1604C3B [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F1604C3T [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F1604C3BD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1604C3TD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
TE28F320B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F320B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F320B3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GE28F320B3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
TE28F320C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F320C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS28F320C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
JS28F320C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F320C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F320C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F320C3B [uBGA48] BGA-0289/0291 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-25 ZIF-CS
GE28F320C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F320C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F320C3T [uBGA48] BGA-0289/0291 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-25 ZIF-CS
PF48F1000W0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F1000W0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
GE28F320W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F320W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F320W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F320W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PF38F1020W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1020W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1020W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1020W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F1000W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F1000W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F3204C3B [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F3204C3T [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F3208C3B [SCSP66] BGA-0425/0704 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-35 ZIF
RD28F3208C3T [SCSP66] BGA-0425/0704 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-35 ZIF
RD38F1010C0ZB [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD38F1010C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
PF38F1010C0ZB [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
PF38F1010C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD38F1020C0ZB [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD38F1020C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
PF38F1030C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RC28F320C3B [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320C3B [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F320C3T [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320C3T [Mfe BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
E28F320J3A [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
TE28F320J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
JS28F320J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
TE28F320J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
JS28F320J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
RC28F320J3A [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F320J3C [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320J3C [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F320J3D [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320J3D [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
DA28F320J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F320J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
E28F320J5 [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
DT28F320S3 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F320S5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
TE28F640B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F640B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F640B3B [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
GE28F640B3T [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
TE28F640C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
TE28F640C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
GE28F640C3B [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
GE28F640C3T [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
PF48F2000W0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000W0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
GE28F640L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W18B [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W18T [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W30B [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W30T [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
RD38F2010W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2010W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
E28F640J3A [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
TE28F640J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
JS28F640J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
TE28F640J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
JS28F640J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
RC28F640J3A [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640J3C [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640J3C [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640J3D [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640J3D [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640K3C [Mfe BGA64] BGA-0347/0259 = BGA-Bottom-11 + BGA-Top-5 ZIF-CS
TE28F640P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F640P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F640P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F640P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F640P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F640P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F640P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F640P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
RC28F640P30B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640P30B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640P30T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640P30T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640P33B [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
RC28F640P33T [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F640P33B [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F640P33T [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
DA28F640J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F640J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
G28F640J5 [uBGA56] BGA-0674/0675 = BGA-Bottom-68 + BGA-Top-85 ZIF-CS
RD48F2100W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2100W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
TE28F128P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F128P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F128P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F128P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F128P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F128P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F128P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F128P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
RC28F128P30B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F128P30B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F128P30T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F128P30T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F128P33B [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
RC28F128P33T [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F128P33B [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F128P33T [Mfe BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
GE28F128L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128W18B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
GE28F128W18T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W18B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W18T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
GE28F128W30B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
GE28F128W30T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W30B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W30T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
RD38F2230WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2230WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2230WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2230WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2240WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2240WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2240WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2240WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2200W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2200W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000W0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000W0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
GE28F256L18B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
GE28F256L18T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L18B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L18T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
GE28F256L30B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
GE28F256L30T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L30B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L30T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
TE28F256J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
JS28F256J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-1
RC28F256J3C [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256J3C [Mfe BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256K3C [Mfe BGA64] BGA-0347/0263 = BGA-Bottom-11 + BGA-Top-9 ZIF-CS
TE28F256P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F256P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F256P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F256P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F256P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
TE28F256P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F256P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
JS28F256P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm Flash-5
RC28F256P30B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P30B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256P30T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P30T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256P33B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256P33T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P33B [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P33T [Mfe BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RD38F3350WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3350WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3340LLYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F33